Zet die veiligheidsbril nou toch eens op!

Auteur: De zeven dwergen

Het gebruik van medische apparatuur brengt naast veel voordelen ook risico’s met zich mee. Er zijn dan ook diverse acties ondernomen om het veilig gebruik van medische apparatuur goed te borgen. De NVZ (Vereniging van Ziekenhuizen) heeft hiertoe al in 2007 een praktijkgids uitgegeven. In 2008 hebben de Orde van Medisch Specialisten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ook aandacht gegeven aan de risico’s van medische technologie: die worden onderschat.

Dan blijft het even stil…… totdat in 2011 plots een convenant het licht ziet! Dé ‘oplossing’ van de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Volgens Wikipedia worden convenanten gebruikt ‘in situaties waar de reguliere middelen niet effectief blijken’. In dit convenant staat dat de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is voor Kwaliteit en Veiligheid. Maar was dat niet al zo geregeld bij de komst van de NTA 8009 van

2007?

In de NTA 8009 worden de basiseisen beschreven voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van onder andere ziekenhuizen. De NEN (Normalisatie En Normen) is verantwoordelijk voor deze NTA die over patiëntveiligheid gaat. Link: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-80092011-nl.htm

 

Een beetje proactief zijn, dat kan toch geen kwaad?

Er staat ook in het convenant dat een ziekenhuis – we hebben ze geteld – zeker veertig protocollen op dit gebied moet hebben. Maar voorschrijven en naleven zijn twee héél verschillende dingen, zoals de IGZ tijdens haar bezoeken vorig jaar heeft gemerkt. Hun conclusie: de Raden van Bestuur hebben dit onderwerp onvoldoende op hun agenda staan. 

Maar waar zijn dan toch de zorgprofessionals die ook al vanaf 2007 worden geïnformeerd over de risico’s? Waarom nemen zij zelf geen initiatief? Een beetje proactief een dergelijk probleem aanpakken, kan toch geen kwaad? Reactief zijn, ofwel pas als het kalf verdronken is de put dempen, geeft veel verdriet bij de patiënt en diezelfde zorgprofessionals. Dus zet die veiligheidsbril nou eens op en pak je verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door je de vraag te stellen: zijn mijn team en ik wel goed getraind?

Wie zijn de zeven dwergen?


De zeven dwergen
De zeven dwergen van de Stichting voor Klinische Veiligheidskunde schrijven onder gezamenlijke verantwoordelijkheid maandelijks een column voor PatientVeilig.nl. Dat zijn in alfabetische volgorde:

• Raphaël Gallis
• Yolanda de Graaf
• Jop Groeneweg
• Bertil Lenderink
• Jessica Mesman
• Victor Roggeveen
• Ralph So

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *