Over ons

De uitgangspunten van ZorgVeilig.nl

Onze visie
Verhalen zijn in onze visie een onmisbare schakel bij het creëren en in stand houden van een open en veilige zorgcultuur. Alles begint namelijk met een verhaal. Pas als iemand zijn of haar ervaring vertelt, kun je analyseren wat er is misgegaan en verbetermaatregelen ontwikkelen.

Stichting ZorgVeilig.nl (voorheen PatientVeilig.nl) wil een belangrijke rol spelen bij het vertellen van verhalen met betrekking tot veilige en onveilige zorg. Onafhankelijk en kritisch, maar met zorg. Dus niet door de schuldvraag centraal te stellen, maar door inzicht te geven en concrete oplossingen te beschrijven.

Storytelling
Wij maken daarbij gebruik van de (journalistieke) kracht van storytelling. Een persoonlijk verhaal van een collega of een patiënt is vele malen krachtiger dan een protocol of een beleidsnotitie die de veiligheid regelt. Een persoonlijke ervaring kan mensen raken. Een verhaal beklijft beter. Het zet mensen aan het denken en kan anderen inspireren om (nog) beter en veiliger hun werk te doen. Meer dan regels, die natuurlijk ook nodig zijn.
En door mensen zelf oplossingen aan te laten dragen, maken we gebruik van de kracht van de werkvloer. Dat – zo is onze ervaring – zet mensen in beweging en kan de cultuur van een zorgorganisatie veranderen. Alles begint altijd met een verhaal.

Voor alle zorgbetrokkenen
De verhalen die wij willen delen komen van artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun familie, teamleiders, zorgbestuurders, onderzoekers en andere zorgbetrokkenen. Dit kunnen ervaringen zijn met dingen die misgingen. Maar ook ideeën en concrete handreikingen om de zorg op specifieke punten beter en veiliger te maken. Ons streven is om tienduizenden zorgbetrokkenen te inspireren en te verbinden bij het veiliger maken van hun dagelijkse zorgpraktijk.

Delen van verhalen
ZorgVeilig.nl bouwt aan een aantal pijlers. Allereerst willen we de persoonlijke verhalen van zorgbetrokkenen delen die met veiligheid in de zorg te maken hebben. We hebben de afgelopen jaren veel verhalen verzameld en gepubliceerd op deze website.

Verhalen op een website hebben echter een beperkt bereik en een beperkte impact. Nog krachtiger is het als mensen hun verhaal persoonlijk aan elkaar vertellen. Dat gebeurt tijdens onze VerhalenKaravaan. Via brainstormsessies brengen we het gesprek en de uitwisseling van verhalen op de werkvloer op gang. Wat maken collega’s zoal mee? Wat doet dat met hen? En kan het ook anders? Beter, veiliger? De VerhalenKaravaan doen we in de veiligheid van de eigen instelling of van een afdeling.

Veiligheidscafé
Aansluitend op een VerhalenKaravaan – maar ook apart – organiseren we Veiligheidscafé’s, met bijzondere gastsprekers. Er blijkt onder zorgverleners grote behoefte te bestaan om het af en toe over veiligheid in de zorg te hebben. Los van de organisatorische werkelijkheid. Waar draait het nu echt om? Hoe doen anderen het? Wat kunnen we zelf doen om veiliger, en dus beter te werken? De verhalen van en over patiënten en collega’s zijn keer op keer een bron van kennis, inspiratie en nieuwe energie.

Verbinden
Veiligheid in de zorg is een gemeenschappelijke opdracht. Wij willen de betrokkenen via verhalen met elkaar verbinden. We werken mee aan congressen en symposia en zitten regelmatig rond de tafel met branche- en  belangenorganisaties, zorginstellingen en andere betrokkenen. Ook volgen we de ontwikkelingen in het buitenland, waar zorgveiligheid eveneens hoog op de agenda staat.