VerhalenKaravaan van Patientveilig.nl krijgt vervolg

GGZ Oost Brabant deelt verhalen over veilige zorg

In de context van het organisatiebrede cultuurprogramma ‘Veilige zorg’ organiseerde GGZ Oost Brabant met Stichting Patiëntveilig.nl vorig jaar de VerhalenKaravaan en het Veiligheidscafé. Dit traject wordt, wegens succes, in 2015 voortgezet.

Auteur:

GGZ Oost Brabant kiest hiermee voor een vernieuwende manier om met elkaar in gesprek te gaan over veiligheid. Veiligheid wordt geborgd door enerzijds te werken met deskundig personeel, protocollen en instructies, anderzijds door met elkaar een omgeving te creëren waar je in alle openheid met elkaar kunt spreken over hoe de zorg beter kan.

Het concept van de VerhalenKaravaan is gebaseerd op de overtuiging dat één persoonlijk ervaringsverhaal van een collega of cliënt meer impact heeft op de veiligheidscultuur dan tien richtlijnen of protocollen. Een persoonlijk verhaal werkt krachtig, het geeft herkenning en het geeft handvatten voor gedragsverandering.

Storytelling
De VerhalenKaravaan trok in het najaar van 2014 langs de locaties van GGZ Oost Brabant. In brainstormsessies deelden kleine groepen medewerkers en cliënten hun ervaringen over (on)veilige zorg: ‘waar lig ik nog wel eens wakker van?’ Hiervoor is gebruik gemaakt van de interviewtechniek voor storytelling. Van enkele verhalen zijn filmpjes gemaakt, die in een breder verband tijdens het Veiligheidscafé zijn getoond. De aanwezige ‘gangmakers veiligheid’ spraken naar aanleiding van de getoonde filmpjes met elkaar over hun eigen ervaringen met fouten en incidenten. Twee wensen kwamen tijdens dit Veiligheidscafé naar voren: ‘ruimte maken voor het delen van ervaringen’ en ‘cliënten meer en vaker betrekken’.

Zowel de VerhalenKaravaan als het Veiligheidscafé zijn binnen GGZ Oost Brabant als succesvol ervaren. Daarom zal de VerhalenKaravaan van Stichting PatientVeilig.nl  in 2015 verder trekken langs de locaties en teams van GGZ Oost Brabant.


Meer weten over de Verhalenkaravaan van Stichting PatientVeilig.nl? Klik hier.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *