Leren van wat goed gaat

Exnovatie

Vraag zorgverleners wat veiligheid is en ze beginnen meteen over de dingen die misgaan. Ze weten dus heel goed wat veiligheid niet is.  Maar wat is veiligheid dan wel? Met exnovatieve videoreflectie kunt u zichtbaar maken wat er dagelijks allemaal goed gaat in uw zorginstelling. En daar is heel veel van te leren.

Auteur: Matthijs Buikema en Stef Verhoeven

Jessica Mesman, universitair hoofddocent bij de vakgroep wetenschap- en techniekonderzoek aan de Universiteit Maastricht, ontwikkelde een videoreflectietraining die de kracht van de werkvloer zichtbaar maakt. Door in te zoomen op datgene wat goed gaat en daardoor niet meer opvalt. Hoe komt het dat bepaalde handelingen altijd goed gaan? Is daar iets van te leren? Kan het nóg beter?

Gebruik de professionaliteit die er al is
Exnovatie is als het ware ‘innovatie van binnenuit’. De focus bij deze videoreflectietraining ligt niet op iets nieuws of afwijkends, maar op de dagelijkse routine op de werkvloer en de kracht van de individuele medewerkers.

“Bij exnovatieve videoreflexiviteit ontstaat de motivatie om beter te willen worden”

Jessica Mesman: ‘Door mensen op gepaste afstand naar de dagelijkse gang van zaken van zichzelf en hun collega’s te laten kijken. Video is daar een handig hulpmiddel voor. Beeldopnames bieden een frisse blik op de dagelijkse routines. Het kan leiden tot nieuwe inzichten over oude kennis en kunde. Ik doe dit al enige tijd in het MUMC en merk dat het motiverend werkt. Artsen en verpleegkundigen verrichten veel handelingen alleen en hebben geen idee hoe anderen het doen. Daar praten ze ook niet over, terwijl ze er soms wel behoefte aan hebben. Ik zou bijvoorbeeld best willen weten hoe mijn collega’s studenten begeleiden. Dat geldt voor een arts of verpleegkundige ook. Veel handelingen leer je in de praktijk, na school. Na hun opleiding kijken artsen nog zelden bij elkaar mee. Terwijl ze natuurlijk allerlei handigheidjes van elkaar kunnen leren. Door die handelingen bij verschillende collega’s te filmen en te bespreken, komt die uitwisseling vanzelf op gang.’

De training
Tijdens de exnovatieve videoreflectietraining leren uw medewerkers hoe ze handelingen kunnen filmen en deze met elkaar op een constructieve manier met elkaar te bespreken. Omdat de filmpjes niet bedoeld zijn om fouten bloot te leggen, zijn de reacties nooit aanvallend. De beelden laten zien dat we verschillend werken, door verschillen in opleiding en achtergrond en omdat we onze eigen routines ontwikkelen. Door die verschillen zichtbaar te maken, kunnen we zelf de beste methode kiezen. Het mooie is dat iedereen ondertussen z’n eigen kennis en ervaring inbrengt. Je gaat de enorme schat aan kennis, ervaring, kwaliteit en competentie die er gewoon is op de werkvloer gebruiken om zaken van binnenuit te verbeteren.

Samenwerking met Universiteit Maastricht
Stichting PatientVeilig.nl biedt deze training aan in samenwerking met Jessica Mesman van de Universiteit Maastricht. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.


Jessica Mesman
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *