Interview

Dokters in Dialoog

Sinds de zomer is ‘DoktersDialogen’ in de lucht. Artsen communiceren hier met elkaar over vragen die hen bezighouden en raken. Maleene de Ridder, een van de initiatiefnemers, vertelt over de noodzaak van reflectie en dialoog.

Auteur: Tjitske Lingsma

Wat is DoktersDialogen?
Maleene de Ridder: ‘Het is een platform voor artsen – van student, aio tot senior arts – waar zij kunnen reflecteren op zichzelf en hun vak. Elke week plaatsen we een dialoogtip op Twitter, zoals: “Welke krachtige vraag stel jij jezelf elke ochtend?” Ook organiseren we offline activiteiten. Instellingen en groepen nodigen ons uit om dialoogsessies en dialoogclasses te geven.’

Wie zijn de initiatiefnemers?
‘Ons team bestaat uit vier coaches: Angèle van de Ven, André Lollinga, Lodewijk Schmit Jongbloed en ikzelf. We begeleiden artsen op het gebied van persoon en professie. In de opleiding van dokters ligt de nadruk vooral op de medisch-technische kant van het beroep, maar artsen krijgen nauwelijks vakken die over henzelf gaan. Er zijn zoveel vragen waarmee je in het vak van arts geconfronteerd wordt: hoe ga je om met emoties zoals verdriet? Wat gebeurt er met je als je een diagnose hebt gemist of een medische fout hebt gemaakt? Welke betekenis wil je als arts toevoegen aan de samenleving? Hoe zie je je professionele identiteit en ontwikkeling? Toch maken al die aspecten samen je ‘heel’ als dokter.’

En toen kwam het idee voor DoktersDialogen?
‘Het was een logische stap die volgde op de boeken die Angèle, Lodewijk en ik hebben geschreven. We hebben besloten laagdrempelig te beginnen via Twitter en een website. Iedereen kan meedoen. Ons doel met DoktersDialogen is niet dat mensen de hele dag te gaan zitten mijmeren over zichzelf. We willen juist dat artsen elkaar uitdagen dat andere deel van zichzelf en hun vak te ontwikkelen. Twitter is een soort aanmaakhoutje. We zouden het geweldig vinden als het besmettelijk werkt en dat DoktersDialogen aanzet tot echte dialogen tussen artsen.’

Wat vraagt deze tijd van artsen?
‘We hebben DoktersDialogen opgezet zodat artsen zelf hun gedachten over deze vraag kunnen bespreken. Maar ik wil er wel íets over zeggen. Er wordt veel óver dokters gepraat, met name over hun medische kwaliteiten. Maar de hedendaagse zorg vraagt meer dan medische kwaliteiten alleen. Minstens zo belangrijk zijn het handelen vanuit compassie en empathie en het afleggen van rekenschap. Daarvoor moet je als arts weten hoe je je verhoudt tot jezelf, je patiënten, je collega’s, het ziekenhuis en de samenleving. Het gesprek hierover kan je daarbij helpen, want juist in dialoog spreek je je uit, en worden zaken duidelijker voor jezelf.’

Is veiligheid een thema?
‘Het gaat bij DoktersDialogen om het delen van eigen inzichten, ideeën, oordelen en dromen. Ik ben ervan overtuigd dat als artsen zich veilig genoeg voelen om zich in een dialoog kwetsbaar op te stellen, er een opener cultuur ontstaat. Openheid leidt per definitie tot een veiliger cultuur.’

Hoe zijn de reacties?
‘Tot nu toe heel positief. Mensen reageren met mooie bijdragen. We hebben nu ruim 150 volgers. Dat zijn niet alleen jonge, maar ook oudere artsen die digitaal actief zijn. Volgend voorjaar willen we een groot event organiseren. Niet volgens het gebruikelijke congres-format, maar een bruisend festival voor jong en oud.’


Maleene de Ridder is trainer en coach van zorgprofessionals en is mede-initiatiefnemer van DoktersDialogen.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *