Ondertussen in... Chicago

Keep It Stupidly Simple

Auteur: Erica van der Schrieck-de Loos (@PatVei)

Standaardisering is niet moeilijk, als je het maar simpel houdt. Dat merkte safety watcher Erica van der Schrieck-de Loos in Chigaco.

In 2013 sprak ik, tijdens een vlucht naar Singapore, met de crew over de introductie en ontwikkeling van internationale Standard Operating Procedures (SOPs) om de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen te verhogen. “Ja, SOPs, daar werken we toch allemaal mee?” vroegen ze in koor. Ik moest het ontkennen. Hun verbazing was groot. “Hoe doen ze dat dan wél in ziekenhuizen?”

Toch zijn we op de goede weg. Sinds 2010 zijn er in meer dan honderd ziekenhuizen in Australië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Singapore, Trinidad & Tobego en de Verenigde Staten internationale standaardprocedures ingevoerd. Ondersteund door de ministeries van deze landen en een groep van expert

institutes

The High 5s Project set up by the World Health Organization in 2007 and coordinated globally by the WHO Collaborating Centre for Patient Safety, The Joint Commission in the United States of America, with the participation of the following Lead Technical Agencies including: Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, Australia; Canadian Patient Safety Institute, Canada and the Institute for Safe Medication Practices Canada, Canada; National Authority for Health-HAS, France, with CEPPRAL (Coordination pour L’ Evaluation des pratiques professionnelles en santé en Rhône-Alpes), France, OMEDIT Aquitaine (Observatoire du Medicament, Dispositifs medicaux et Innovation Therapeutique), France (from 2012-2015) and EVALOR (EVAluation LORraine), France (from 2009-2011); German Agency for Quality in Medicine, Germany and the German Coalition for Patient Safety, Germany; CBO Dutch Institute for Healthcare Improvement, the Netherlands; Singapore Ministry of Health, Singapore; Trinidad and Tobago Ministry of Health, Trinidad & Tobago; Former National Patient Safety Agency, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; and the Agency for Healthcare Research and Quality, USA. This work is a part of the High 5s Project which has been supported by the Agency for Healthcare Research and Quality, USA, WHO, and the Commonwealth Fund, USA.

wordt er hard aan de weg getimmerd.

[ref]High 5s SOPs
Nederland is sinds 2009 is een actieve speler in het veld van de High 5s SOPs van de WHO. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport support de (inter)nationale uitwisseling van in dit netwerk waaraan een groep van 31 Nederlandse ziekenhuizen deelneemt aan de SOPs voor medicatieverificatie en High Risk medicatie. De VMS thema’s en de invoering van de landelijke richtlijnen worden zo bevordert. Vijf ziekenhuizen voeren zelfs beide SOPs in.[/ref] Meer dan honderd ziekenhuizen in Australië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Singapore, Trinidad & Tobego en de Verenigde Staten gebruiken internationale standaardprocedures

Elke zes maanden wisselt de internationale stuurgroep van het High 5s project van de WHO expertise uit over de vorderingen in de deelnemende landen. Tijdens de stuurgroep in Chicago, afgelopen juni, hebben we een nieuwe stap gezet in de standaardisatie over landsgrenzen, culturen, ziekenhuizen én individuele zorgprofessionals heen. Stap voor stap werken we aan wereldwijde veiligheid voor patiënten.

Op drie gebieden wordt internationaal (significante) vooruitgang geboekt: veilige chirurgie (Correct Site Surgery), Medicatieverificatie tijdens overdrachtsmomenten (Medication Reconciliation) en Hoog risico medicatie (Concentrated Injectable Medicines).

Hou het simpel
Invoeren van een SOP vraagt om lef en een stap voor stap benadering waarin Keep It Stupidly Simple de succesfactor is. Ieder land heeft daarbij zijn eigen karaktertrekjes. Als in Singapore besloten wordt om over te gaan op de SOP, dan werkt men mórgen volgens de SOP. Onze Duitse collega’s bereiden de invoering tot in detail voor en in Nederland nemen we een ‘standaard penaltyreeks’ geheel op eigen wijze: we wisselen gewoon de keeper! De spelregels zijn overal hetzelfde, zoals de regels van het voetbalspel, maar de interventies bepalen de ziekenhuizen zelf. SOPs bieden zo, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, ruimte voor creativiteit en afstemming op de locale situatie.

Veel ziekenhuizen – ook Nederlandse – hanteren de internationale SOP nu als dé ziekenhuisbrede standaard. In 2015 volgen de eindresultaten van het High 5s netwerk in zijn Final Report. De voorloper van dat eindrapport kunt u hier al lezen.

De behaalde resultaten in Nederland leiden tot een veiligheidsschot voor open doel. In november 2012 schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat met de invoering van de SOPs “75 procent reductie in het aantal onjuistheden in het actuele medicatieoverzicht gerealiseerd kan worden en dat dit een investering is die zich snel terugverdient, omdat medicatie die ten onrechte wordt gegeven of juist niet wordt gegeven voor de patiënt en voor het ziekenhuis tot ongewenste situaties en meer kosten leidt.”

Voor zorgverleners uit meer dan honderd High 5s ziekenhuizen zijn de flexibele SOPs dagelijkse praktijk geworden. Waarom zou jij hier niet toe overgaan als de crew van het vliegtuig waar je instapt ook volgens een internationale veiligheidsstandaard werkt?


Erica van der Schrieck- de Loos werkt als senior adviseur patiëntveiligheid bij CBO, Dutch Institute for Healthcare Improvement (a TNO company). Voor patientveilig.nl houdt ze een oog op nieuw internationaal onderzoek over veiligheid in de zorg.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *