Een vicieuze cirkel van woede doorbroken

Auteur: Romy Keulen

De artsen die op Patientveilig.nl openlijk over hun fouten durven praten, doorbreken de cirkel van woede bij patiënten. Dat is de ervaring van Romy die ons deze brief stuurde.

Geachte dames/heren,
Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor uw site en het werk dat u als stichting doet. Door miscommunicatie tussen artsen onderling over en met mij is bij mij en onze dochter na een bizar diagnose-traject van ruim twee jaar uiteindelijk de erfelijke hartafwijking vastgesteld die bij aanvang al werd vermoed, maar ook tegengesproken door verschillende artsen binnen één team. Tegen die tijd had ik, na herhaalde, soms onnodige onderzoeken en een niet-werkende verdoving tijdens een ritmemonitor-implantatie (van tevoren verwacht wegens een bekende bindweefselaandoening) een posttraumatische stressstoornis opgelopen en was mijn vertrouwen in artsen omgeslagen in wantrouwen en afkeer.

Door de omvang van de impact van dit alles en uitblijvende erkenning zat ik vast in een vicieuze cirkel van woede en verdriet. Het gebeurde was onnodig en had eenvoudig voorkomen kunnen worden. Door binnen het zorgteam een time out-gesprek te voeren. Door open mét mij te communiceren, in plaats van over mij. En door even te bellen voor wat extra informatie. Maar de reacties van de artsen daarop is tot op heden altijd ontkennend en/of defensief geweest.

De verhalen van de artsen op uw site, zowel in woord als in beeld, hebben me echter doen beseffen dat ik mijn interpretatie van de reacties van de artsen moet bijstellen. Het besef dat zij het anders beleefd kunnen hebben dan ik als patiënt heb gezien en ervaren, is waardevol. Het idee dat wat mij is overkomen een samenloop van ongunstige factoren is geweest en niet ontstaan is uit bewust onachtzaam handelen, neemt het gevoel weg dat mij onrecht is aangedaan. Dat geeft ruimte voor herstel, waarvoor ik u nogmaals van harte wil danken!

Romy Keulen, MSc
5 januari 2015


Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *