Monique Roosink verloor haar zoon: ‘De arts heeft de fout toegegeven, maar is daarna teruggefloten’

‘Ze spraken niet met ons’

Voormalig doktersassistente Monique Roosink verloor haar zoon door een medische fout. Fouten zijn niet altijd te voorkomen, maar de communicatie na zo’n gebeurtenis kan en moet  beter. Daar zet ze zich nu voor in met de Werkgroep Medische Missers.