'Aannames navragen, niet aannemen! Dat is wat ik ervan geleerd heb'

‘Ik zat er onvoldoende bovenop’

Door verkeerde aannames greep gynaecoloog Martijn Heringa te laat in, waardoor een kindje geboren werd met ernstig zuurstofgebrek. Het liep met een sisser af.