'De dokter had zoiets van: jij bent een leek, waar bemoei je je mee?'

‘De dokter had zoiets van: waar bemoei je je mee?’ 

Toen de moeder van Willy Govaarts op de verpleegafdeling van een verzorgingshuis een hyper (te hoge bloedsuiker) kreeg, werd haar diabetesmedicatie eenmalig verhoogd van 50 naar 200 eenheden. Helaas werd de hoeveelheid medicatie na die eenmalige verhoging niet naar beneden hersteld.  Met een reeks hypo’s tot gevolg.  Willy zag wat er gebeurde, maar kreeg geen gehoor bij de zorgverleners.